Air Seal Nozzle    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GB-02-01
M16A1 VN/XM177E2/CAR-15
Series Air Seal Nozzle(B)
  GB-02-02
MP5-A4/A5/SD5/SD6 Series
Air Seal Nozzle(D)
  GB-02-03
AK Series Air Seal Nozzle ( C)
 
 
 
 
GB-02-04
G3-A3/A4/SG-1/MC51 Series
Air Seal Nozzle(E)
  GB-02-05
MP5-K/PDW Series Air Seal
Nozzle(I)
  GB-02-06
SIG-550/551/552 Series Air
Seal Nozzle(G)
 
 
 
 
GB-02-07
G36C Series Air Seal Nozzle(J)
  GB-02-08
AUG Series Air Seal Nozzle(F)
  GB-02-09
M16A2/M4A1/RIS/SR16
Series Air Seal Nozzle(A)
 
 
 
 
GB-02-10
M16A2/M4A1/RIS/SR16
Series Air Seal Nozzle(A)
  GB-02-11
M14 Series Air Seal Nozzle
(CA)
  GB-02-13
PSG-1 Series Air Seal Nozzle
 
 
     
GB-02-14
LMG Series Air Seal Nozzle
  GD-02-01
M4 Series Air Seal Nozzle
     
           
           
 
COPYRIGHT 2018 LONEX FORCE COMPANY, ALL RIGHTS RESERVED.
LONEX TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 57, Singfu E.Rd., Sinjhuang Dist, New Taipei City 24252, Taiwan R. O. C.
TEL : 886-2-2996-1166 FAX : 556-2-2993-5959